Historia


Nazwa plikuDataRozmiar
III Rzeczpospolita (28-05-2021 r).pdf2021-05-30 19:24:19203.66 Kb
Jesień Narodów (12-05-2021 r).pdf2021-05-12 15:07:08187.03 Kb
Upadek PRL i narodziny III RP (05-05-2021 r).pdf2021-05-05 14:41:37311.55 Kb
Kryzys wewnętrzny ZSRS (30-04-2021 r).pdf2021-05-05 14:41:13203.57 Kb
Polska Rzeczpospolita Ludowa – powtórzenie (21-04-2021 r).pdf2021-04-21 15:01:27120.06 Kb
Rewolucja Solidarności 1980 – 1981 (14-04-2021 r).pdf2021-04-14 12:26:33190.72 Kb
Narodziny opozycji politycznej (09-04-2021 r).pdf2021-04-13 21:22:15202.04 Kb
PRL pod rządami Edwarda Gierka (31-03 i 07-04-2021 r).pdf2021-03-31 13:38:23198.29 Kb
Bunty społeczne w latach 1968 i 1970 (26-03-2021 r).pdf2021-03-30 14:33:08209.37 Kb
Konflikt państwa z Kościołem (12-03-2021 r) .pdf2021-03-12 14:33:00104.22 Kb
Postalinowska odwilż i mała stabilizacja (05 i 10 - 03-2021 r).pdf2021-03-05 13:57:34253.17 Kb
Proces integracji europejskiej (17-02-2021 r).pdf2021-02-17 13:42:47196.21 Kb
Daleki Wschód - Chiny i Japonia (05-02-2021 r).pdf2021-02-05 14:35:19108.82 Kb
Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRS (03-02-2021 r) 2.pdf2021-02-03 15:30:47142.41 Kb
Bliski Wschód – konflikty arabsko – izraelskie (27-01-2021 r).pdf2021-01-27 14:26:30105.63 Kb
Nowa mapa świata - dekolonizacja (22-01-2021 r).pdf2021-01-23 21:50:08255.4 Kb
Polska i świat po II wojnie światowej (20-01-2021 r).pdf2021-01-20 17:35:43112.62 Kb
Za żelazna kurtyną (16 i 18-12-2020 r).pdf2021-01-19 22:21:13199.81 Kb
Stalinizm w Polsce (11-12-2020 r).pdf2020-12-11 14:13:04178.16 Kb
Różne koncepcje walki z władzą komunistyczną (09-12-2020 r).pdf2020-12-09 13:39:58181.87 Kb
Tworzenie podstaw władzy komunistycznej w Polsce (04-12-2020 r).pdf2020-12-04 14:01:41177.17 Kb
Powojenna Polska (27-11-2020 r).pdf2020-11-27 13:46:46151 Kb
Początki zimnej wojny (25-11-2020 r).pdf2020-11-25 13:23:33179.98 Kb
Skutki II wojny światowej (20-11-2020 r).pdf2020-11-21 12:18:29167.89 Kb
Polska w latach II wojny światowej - powtórzenie (18-11-2020 r).pdf2020-11-18 18:46:30205.26 Kb
Powstanie warszawskie - przebieg i skutki (13-11-2020 r).pdf2020-11-13 13:55:14201.37 Kb
Powstanie warszawskie (06-11-2020 r).pdf2020-11-06 13:33:20135.75 Kb
Ziemie polskie w latach 1943 - 1944 (28-10-2020 r).pdf2020-11-04 15:14:02184.73 Kb
Wallka cywilna i zbrojna (28-10-2020 r).pdf2020-10-28 19:16:1652.85 Kb
Polskie Państwo Podziemne (23-10-2020 r).pdf2020-10-23 12:53:48274.56 Kb
Władze polskie na uchodźstwie (21-10-2020 r).pdf2020-10-21 16:27:02502.06 Kb
Polska pod okupacją sowiecką (16-10-2020 r).pdf2020-10-16 12:48:28175.96 Kb
Działania wojenne w latach 1939 - 1941(09-09-2020 r).pdf2020-09-11 13:19:38279.73 Kb
Wojna obronna Polski (09-09-2020 r).pdf2020-09-09 12:28:15204.28 Kb