Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania szkoły oraz biblioteki szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o  224 pozycje książkowe. W oparciu o ankiety przeprowadzone wśród rodziców, uczniów i nauczycieli dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 45 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Jest wśród nich Dzienniczek Cwaniaczka, Harry Potter, seria Magiczne Drzewo, Mikołajek, Igrzyska śmierci, Hobbit . Ale to nie wszystkie zalety realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo.

W bibliotece odbywały się konkursy, spotkania z uczniami, obchodzono święta biblioteczne, organizowano kiermasze książek oraz wystawy okolicznościowe. Były wśród nich: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Kundelka, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Pluszowego Misia, konkurs na najlepszego czytelnika roku, konkurs plastyczno – literacki, konkursy błyskawiczne ze znajomości książek, wystawki – Książki, Opowieści o misiach, Cytaty o książkach, Czytamy – polecamy. Na bieżąco eksponowane są nowości czytelnicze.

 

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest natomiast wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.