Patron Szkoły Podstawowej

patronMaria Konopnicka (1842-1910) – poetka, nowelistka, publicystka, pseudonim Jan Sawa.

Maria z Wasiłkowskich Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. W latach 1855-1856 uczyła się na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Orzeszkową. W 1862 r. poślubiła Jana Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w Majątku Bronów.

Po powstaniu styczniowym poetka wyjechała do Drezna, gdzie podjęła intensywna pracę samokształceniową. Wróciła do kraju w 1865 r. Konopniccy sprzedali zadłużony majątek Bronów i wzięli w dzierżawę folwark Gubin. Małżeństwo Marii Konopnickiej rozpadło się w 1877 r. Wtedy wyjechała do Warszawy z sześciorgiem dzieci. W stolicy pracowała jako nauczycielka, publikowała. Debiutowała w 1876 r. cyklem poetyckim „W Górach”. Od 1878 r. brała udział w akcjach społecznych – Czytelnia dla Kobiet, Koło Oświaty Ludowej.

W latach 1884-1886 Maria Konopnicka redagowała pismo dla kobiet „Świt”. Po 1890 r. przebywała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech. Utrzymywała kontakt z krajem. Na dwudziestopięciolecie pracy pisarskiej otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. Nie rezygnowała z pracy społecznej. W Warszawie wraz z innymi działaczkami organizowała pomoc dla uwięzionych i ich rodzin.

Maria Konopnicka zmarła 8 października 1810 r. w sanatorium we Lwowie.

Najbardziej znane utwory:

  • cykle liryczne: „Wieczorne pieśni”, „Na fujarce”, „Z łąk i pól”, „Po rosie”, „Linie i dźwięk”, „Italia”;
  • epos: „Pan Balcer w Brazylii”;
  • nowele: „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa”, „Miłosierdzie gminy”;
  • utwory dla dzieci: „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „O Janku Wędrowniczku”, „Na jagody”.

Wiersze i wierszyki Marii Konopnickiej dla dzieci

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach