Samorząd Uczniowski – Szkoła Podstawowa

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

OPIEKUN – EDYTA ROŻNOWSKA

PRZEWODNICZĄCA- ALICJA PAWLAK

ZASTĘPCA – JULIA MACIEJEWSKA

SKARBNIK- MAGDALENA SAWICKA

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły podstawowej

Im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Rok szkolny 2016/2017

 

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole:

 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

– uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

– organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

– analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

– znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

–  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

– reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

– zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

– prezentowanie dobrego imienia szkoły,

– podtrzymywanie tradycji,

– współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

– dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

– dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

– organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

– prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu  Uczniowskiego.

 

WRZESIEŃ

 1. Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego
 2. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 3. Ogłoszenie kampanii wyborczej
 4. Prezentacja kandydatów i programów wyborczych
 5. Przeprowadzenie wyborów
 6. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:
 7. Uwzględnienie działań zgłoszonych przez przewodniczącego i członków SU
 8. Ustalenie formy komunikowania się członków między sobą
 9. Uwzględnienie wniosków Rady Pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły, obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
 10. Gazetka tematyczna z okazji Dnia Chłopaka

 

PAŹDZIERNIK

 1. Zebranie Rady SU
 2. Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego – informacje ogólne
 3. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Mój nauczyciel”
 4. Dzień Edukacji Narodowej – złożenie życzeń oraz wręczenie drobnych upominków pracownikom szkoły, gazetka ścienna
 5. Gazetka tematyczna – „Dzień papieski”
 6. Wznowienie „Szczęśliwego numerka”
 7. Rozpoczęcie akcji zbiórki makulatury – przedstawienie zasad
 8. Ogłoszenie zasad całorocznej akcji zbiórki nakrętek
 9. Ogłoszenie i zapoznanie z akcją czytania bajek najmłodszym „Książka moim przyjacielem”
 • Gazetka tematyczna – „1 Listopada – Święto zmarłych”
 • Akcja porządkowania cmentarza parafialnego
 • Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Plakat niepodległościowy”

 

 

 

LISTOPAD

 

 1. Gazetka tematyczna oraz rozstrzygnięcie konkursu w związku z Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości
 2. Włączenie w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka”
 3. Dzień życzliwości – 21 listopada 2016
 4. Dzień Misia – 25 listopada 2016
 5. Organizacja dyskoteki andrzejkowej
 6. Opracowanie regulaminów i ogłoszenie konkursów: „Adwentowy lampion” „Stroik bożonarodzeniowy”
 7. Włączenie w akcję charytatywną sprzedaży kartek bożonarodzeniowych na rzecz fundacji Sursum Corda

 

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki – drobne prezenty od SU, wszyscy przychodzą na czerwono oraz w czapkach Mikołaja
 2. Gazetka okolicznościowa z okazji świąt Bożego Narodzenia
 3. Podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka”
 4. Rozstrzygnięcie konkursów bożonarodzeniowych
 5. Życzenia Bożonarodzeniowe dla pracowników szkoły oraz uczniów

 

STYCZEŃ

 1. „Najlepsi z najlepszych” – tablica wyróżniająca uczniów z najlepszymi wynikami w nauce za I semestr
 2. Zabawa karnawałowa – konkurs na najbardziej oryginalny strój
 3. Gazetka tematyczna – bezpieczne ferie
 4. Gazetka tematyczna z okazji dnia Babci i Dziadka
 5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

 

LUTY

 1. „Amorkowy listonosz” – walentynki
 2. Akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata”
 3. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Moja ulubiona postać bajkowa”
 4. Gazetka tematyczna dotycząca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

 

MARZEC

 1. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Tryptyk wielkanocny”
 2. Gazetka tematyczna, życzenia oraz drobne upominki z okazji dnia kobiet
 3. Organizacja pierwszego dnia wiosny – wszyscy przychodzą na zielono, turnieje sportowe, konkursy

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 1. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Kotylion na Święto Niepodległości”
 2. Happening „Stop wandalizmowi”
 3. Rozstrzygnięcie konkursu „Tryptyk wielkanocny”
 4. Wielkanoc- gazetka okolicznościowa, życzenia dla pracowników szkoły oraz uczniów

 

 

MAJ

 1. 1-3 maja – ubieramy się na biało-czerwono, gazetka tematyczna
 2. Rozstrzygnięcie konkursu na kotylion
 3. Dzień Matki – gazetka tematyczna
 4. Akcja zbiórki karmy dla zwierząt
 5. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Pies i kot moi czworonożni przyjaciele”
 6. Gazetka tematyczna z okazji Dnia Dziecka

 

 

 

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – pomoc w przygotowaniu uroczystości
 2. Dzień ojca – gazetka tematyczna
 3. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017
 4. Przygotowanie wniosków do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

 

 

Opracowali:

Edyta Rożnowska – opiekun SU

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca: Alicja Pawlak

Zastępca: Julia Maciejewska

Skarbnik, sekretarz: Magdalena Sawicka

Przewodniczący wszystkich klas szkoły podstawowej