Systemy oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania: w przygotowaniu.

Przedmiotowe systemy oceniania:
w przygotowaniu