Zasady oceniania

Ogólnoszkolne zasady oceniania reguluje statut szkoły.

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasy I-III

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Edukacja wczesnoszkolna – klasa I[PDF]
Edukacja wczesnoszkolna – klasa II[PDF]
Edukacja wczesnoszkolna – klasa III[PDF]

Klasa IV

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język angielski[PDF]
Muzyka[PDF]
Plastyka
Historia[PDF]
Przyroda[PDF]
Matematyka
Informatyka[PDF]
Technika
Wychowanie fizyczne[PDF]

Klasa V

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język niemiecki[PDF]
Muzyka[PDF]
Plastyka
Historia[PDF]
Geografia[PDF]
Biologia[PDF]
Matematyka
Informatyka[PDF]
Technika
Wychowanie fizyczne[PDF]

Klasa VI

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język niemiecki[PDF]
Muzyka[PDF]
Plastyka
Historia i społeczeństwo[PDF]
Przyroda
Matematyka
Zajęcia komputerowe[PDF]
Zajęcia techniczne
Wychowanie fizyczne[PDF]

Klasa VII

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język niemiecki[PDF]
Język angielski
Muzyka[PDF]
Plastyka
Historia[PDF]
Geografia[PDF]
Biologia[PDF]
Chemia
Fizyka[PDF]
Matematyka
Informatyka[PDF]
Wychowanie fizyczne[PDF]

Klasa VIII

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język niemiecki[PDF]
Język angielski[PDF]
Historia[PDF]
Wiedza o społeczeństwie[PDF]
Geografia[PDF]
Biologia[PDF]
Chemia
Fizyka[PDF]
Matematyka
Informatyka[PDF]
Wychowanie fizyczne[PDF]
Edukacja dla bezpieczeństwa[PDF]

Klasa III gimnazjum

Rodzaj zajęćZasady oceniania
Język polski[PDF]
Język angielski, p. podstawowy[PDF]
Język angielski, p. rozszerzony[PDF]
Język niemiecki, p. podstawowy[PDF]
Język niemiecki, p. rozszerzony[PDF]
Historia[PDF]
Wiedza o społeczeństwie[PDF]
Geografia[PDF]
Biologia[PDF]
Chemia
Fizyka[PDF]
Matematyka
Informatyka
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne[PDF]
Wychowanie fizyczne[PDF]