Wybory Opiekunów Samorządów Uczniowskich

25 września dzieci i młodzież z naszego zespołu szkół wzięła udział w wyborach nowych Opiekunów Samorządów Uczniowskich. Należy podkreślić, że w obu szkołach panowała wysoka konkurencja między kandydatami do współpracy z uczniami. W szkole podstawowej największym zaufaniem dzieci obdarzyły Panią Edytę Rożnowską, natomiast gimnazjaliści Panią Monikę Kubiak. Obie Panie będą zatem pełniły funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez kadencję trwającą dwa lata. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z naszymi wychowankami.