Korki dla Pawełka

W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski po raz kolejny włączył się w akcję zbiórki nakrętek. Tym razem zbieraliśmy nakrętki na rehabilitację dla chorego Pawełka. Przez cały rok szkolny udało nam się uzbierać ok. 125 kg nakrętek (40 kg w I semestrze oraz ok. 85 kg w II semestrze). Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w akcję, a także pani Iwonie Zawadzkiej, która zajęła się przekazaniem korków. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.