PRZYSIĘGA WOJSKOWA W LEŹNICY WIELKIEJ

Chłopcy z klasy IIG gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 realizują projekt edukacyjny pt. „Za mundurem panny sznurem…. Służby mundurowe w życiu młodego człowieka”.

W  związku z jego realizacją uczniowie uczestniczyli w przysiędze wojskowej w JW 4393 w Leźnicy Wielkiej  – uroczysty akt przyrzeczenia składali żołnierze, którzy ukończyli szkolenie unitarne.

Podczas uroczystości chłopcy mieli okazję nie tylko wysłuchać uroczystego aktu ślubowania, ale także obserwować szturm wojskowych z powietrza na bazę oraz skoki spadochronowe.