Wyniki bibliotecznego konkursu literackiego na interpretację cytatu.

W październiku, w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, odbył się w naszej szkole konkurs literacki adresowany do uczniów gimnazjum, zorganizowany przez opiekuna biblioteki szkolnej – mgr Monikę Olejniczak. Konkurs polegał na pisemnej interpretacji cytatu Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Liczyła się przede wszystkim kreatywność i twórcze podejście do tematu.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich prac, jury, w składzie: mgr Monika Olejniczak, mgr Dorota Grzybek, mgr Piotr Stefaniak, wyłoniło zwycięzców konkursu.

I miejsce zdobyły ex aequo dwie uczennice – Sandra Szymańska i Maria Szubska z klasy IIIb.
Miejsce II przypadło w udziale Karolinie Janczak z tej samej klasy.
Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Maja Sobiecka z klasy Ia i Sandra Listwoń z klasy Ib.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich.