Harmonogram zebrań

Harmonogram zebrań w roku 2017/2018

  • 12.09.2017
  • 07.11.2017
  • 19.12.2017
  • 13.02.2018
  • 29.03.2018 05.04.2018
  • 17.05.2018

Karty ocen uczniowie otrzymują do 15-tego każdego miesiąca (zaczynając od października) i przekazują je rodzicom do podpisania.